PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA − 28 listopada 2018 r.

Z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9.00
Z zakresu języka polskiego – godz. 11.00

CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA –  29 listopada 2018 r.

Z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9.00
Z zakresu matematyki – godz. 11.00

JĘZYK ANGIELSKI/JĘZYK NIEMIECKI  –   30 listopada 2018 r.

Na poziomie podstawowym – godz. 9.00
Na poziomie rozszerzonym – godz. 11.00