Archiwa kategorii: Informator

HBGA

HBGA to innowacyjny program, realizowany w klasach turystycznych, turystyczno-krajoznawczych i turystyczno-przyrodniczych. Obejmuje zagadnienia z zakresu historii, biologii, geografii i języka angielskiego. Jego celem jest poszerzanie wiedzy uczniów poprzez wprowadzanie dodatkowych, korelujących ze sobą treści.

Uczniowie poznali interesujące miejsca w Poznaniu. Omówiono treści z zakresu historii ze szczególnym naciskiem na utrwalenie wiedzy o powstaniu wielkopolskim. Młodzież pogłębia wiedzę biologiczną, poznając faunę i florę Wielkopolski. Ponadto zorganizowano wiele wycieczek na terenie Poznania. Na języku angielskim uczniowie poszerzali słownictwo związanie tematycznie z wymienionymi wyżej zagadnieniami. W klasach drugich uczniowie na tej samej zasadzie poznawali wielkopolskie rezerwaty przyrody, a w trzecich znaczące historycznie, geograficznie i biologicznie miejsca na terenie całej Polski.

W roku szkolnym 2014/15 przyjęto klasę przyrodniczo-turystyczną. Przedmioty zostały przydzielone uczniom w zależności od wybranego przez nich kierunku. Część turystyczna realizuje elementy historii, geografii i języka angielskiego, natomiast część przyrodnicza chemię, biologię i język angielski. W ramach programu młodzież uczestniczy w wykładach na wyższych uczelniach. Spotyka się z wykładowcami i studentami. Wszystkie treści realizowane są w rozszerzonej formie w celu systematycznego przygotowania młodzieży do konkursów przedmiotowych oraz kontynuacji nauki w liceum na kierunkach biologiczno-chemicznych i geograficznych. Ponadto uczniowie mają zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej, poznają podstawy zdrowego żywienia i zastosowania związków chemicznych poprzez wykonywanie pasjonujących doświadczeń.