Nauczyciele

Grono pedagogiczne:

mgr Elżbieta Nowak – fizyka

mgr Romana Appelt – matematyka

mgr Urszula Bamberowicz – Żmuda – geografia

mgr Sylwia Czechyra – WF, EDB

mgr Beata Jankowska – j. angielski

mgr Alan Kardyka – religia

mgr Małgorzata Karge – taniec

mgr Agnieszka Korzeniowska – biologia, chemia

Angelika Trzcińska – j. polski

mgr Monika Lecińska – pedagog

mgr Agnieszka Nawrocka – j. niemiecki

mgr Katarzyna Milewska – j. angielski

mgr Aleksandra Osińska – bibliotekarz

dr Jacek Osiński – historia, WOS

mgr Ewa Sobisiak – wychowanie do życia w rodzinie

mgr Ewa Stężycka – WF, etyka

mgr Iwona Szemraj – taniec

mgr Maria Wechta – zajęcia techniczne

mgr Beata Pankowska- muzyka

mgr Donata Jurga Grzesikiewicz- plastyka

mgr Małgorzata Wieczorek – taniec

mgr Agnieszka Rose-Algierska  – matematyka, informatyka, fizyka

mgr Barbara Pniewska – psycholog