Stołówka

Stołówka szkolna

Wydawanie  śniadań w czasie przerw godz. 8.45 i 9.40

        Wydawanie obiadów: godz. 12.00-12.30 klasy I

godz. 12.30-12.50 kl. II i III

                            godz. 13.35-14.00  klasy IV-VIII i gimnazjum